ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

(το παρόν είναι δείγμα του συμφωνητικού που θα λάβετε, συμπληρωμένο με τα στοιχεία κράτησης σας)

Στο παρόν συμφωνητικό, ο ιδιοκτήτης Αλεβίζος Αγγελος με ΑΦΜ: 031819755 και ο φιλοξενούμενος
XXXXXX XXXXXμε ΑΦΜ: XXXXXX, που αφορούν κράτηση βραχυχρόνιας μίσθωσης με
ημερομηνία κράτησης: XXXXXXXX, συμφωνούμε τα παρακάτω:
Ο ιδιοκτήτης παρέχει για τις ημερομηνίες από XXXXXX μέχρι XXXXXX ,
συνολικά X διανυκτερεύσεις, το κατάλυμα VytinaHouse που βρίσκεται στην Βυτίνα Αρκαδίας, ΤΚ 22010 ως βραχυχρόνια μίσθωση με συνολική αξία τιμήματος €XXXXXX.
Με βάση το παραπάνω τίμημα, παρέχονται ο χώρος, όλες οι υπηρεσίες του σπιτιού,
κλινοσκεπάσματα, θέρμανση, φωτισμός κλπ. Ο φιλοξενούμενος έχει το δικαίωμα να διαμείνει
κατά το διάστημα ενοικίασης στο σπίτι και να κάνει χρήση όλων των παροχών του, με βάση τα άτομα που δήλωσε κατά την επιβεβαίωση της κράτησης.
Ο ιδιοκτήτης οφείλει να παρέχει το σπίτι σε άριστη κατάσταση και με όλες τις παροχές που έχουν ήδη αναφερθεί και με βάση αυτή την αναφορά έγινε η ενοικίαση.
Ο ενοικιαστής, παρέλαβε το σπίτι σε άριστη κατάσταση και δεν υπέδειξε κάποια αστοχία ή
έλλειψη με βάση αυτά που περιεγράφησαν κατά την κράτηση.
Ο ενοικιαστής οφείλει να παραδώσει το σπίτι στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
Οποιεσδήποτε βλάβες και ζημιές που προκύψουν κατά την διάρκεια της διαμονής του
φιλοξενούμενου, επιβαρύνουν τον φιλοξενούμενο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να
επιδιορθώσει τις ζημίες ή να καταβάλει το αντίτιμο της επισκευής.
Οποιοδήποτε ατύχημα του φιλοξενούμενου ή κάποιου εκ των ατόμων που έχουν δηλωθεί ως
μέλη τη μίσθωσης βαρύνουν τον φιλοξενούμενο και ουδεμία ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης.
Με την αποδοχή της κράτησης, και τα δύο μέρη αποδέχονται τους παραπάνω όρους.